PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Dao động tắt dần
  • Ví dụ 1
  • Dao động duy trì
  • Ví dụ 2
  • Dao động cưỡng bức
  • Ví dụ 3
  • Hiện tượng, thí nghiệm
  • Trò chuyện: Triết học và Cuộc sống
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 25. Dao động Tắt dần và sự Duy trì và Cưỡng bức dao động (U70)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 5.614

Chưa có thông báo nào