PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Dao động tắt dần
  • Ví dụ 1
  • Dao động duy trì
  • Ví dụ 2
  • Dao động cưỡng bức
  • Ví dụ 3
  • Hiện tượng, thí nghiệm
  • Trò chuyện: Triết học và Cuộc sống
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 25. Dao động Tắt dần và sự Duy trì và Cưỡng bức dao động (U70)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 4.001

Chưa có thông báo nào