PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Điều kiện hình thành sóng dừng
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Đặc điểm của sóng dừng
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Ví dụ 9
 • Phương trình sóng dừng
 • Ví dụ 10
 • Ví dụ 11
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 13. Điều kiện và đặc điểm của sóng dừng (U85)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 5.369

Chú ý: Trong video Ví dụ 10, giây thứ 46 các em sửa lại như sau: 120 m/s

Chưa có thông báo nào