PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Điều kiện hình thành sóng dừng
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Đặc điểm của sóng dừng
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Ví dụ 9
 • Phương trình sóng dừng
 • Ví dụ 10
 • Ví dụ 11
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 13. Điều kiện và đặc điểm của sóng dừng (U85)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 3.099

Chú ý: Trong video Ví dụ 10, giây thứ 46 các em sửa lại như sau: 120 m/s

Chưa có thông báo nào