PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Xác định yếu tố điện từ bằng phương pháp chuyển động tròn đều
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Biện luận theo khoảng thời gian đặc biệt
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 04. Xác định yếu tố Điện Từ bằng chuyển động tròn đều (U70)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.478

Chưa có thông báo nào