PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Lực đàn hồi và lực kéo về
  • Ví dụ 1
  • Thế năng dao động và thế năng đàn hồi
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 21. Con lắc lò xo dao động trên phương thẳng đứng (Nâng cao) (U90+)

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 4.658

Chưa có thông báo nào