PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 21. Con lắc lò xo dao động trên phương thẳng đứng (Nâng cao) (U90+)

Độ dài: 15 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lực đàn hồi và lực kéo về
  • Ví dụ 1
  • Thế năng dao động và thế năng đàn hồi
  • Ví dụ 2
X