PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Quan hệ giữa quãng đường và thời gian
  • Cực trị của quãng đường
  • Ví dụ 1
  • Chú ý 1
  • Ví dụ 2
  • Cực trị của thời gian chuyển động
  • Ví dụ 3
  • Chú ý 2
  • Ví dụ 4
  • Dặn dò
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 06. Cực trị của QUÃNG ĐƯỜNG và THỜI GIAN dao động (U85)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 12.756

Chú ý:

-Chuyên đề 01-Bài 6-Clip5 (Ví dụ 2)-0'43s, thầy ghi nhầm là 2,25=.....
-Các em sửa thành 2,125=...

Chưa có thông báo nào