PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Quan hệ giữa quãng đường và thời gian
  • Cực trị của quãng đường
  • Ví dụ 1
  • Chú ý 1
  • Ví dụ 2
  • Cực trị của thời gian chuyển động
  • Ví dụ 3
  • Chú ý 2
  • Ví dụ 4
  • Dặn dò
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 06. Cực trị của QUÃNG ĐƯỜNG và THỜI GIAN dao động (U85)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 8.958

Chú ý:

-Chuyên đề 01-Bài 6-Clip5 (Ví dụ 2)-0'43s, thầy ghi nhầm là 2,25=.....
-Các em sửa thành 2,125=...

Chưa có thông báo nào