PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Phản xạ và khúc xạ
  • Ví dụ 1
  • Phản xạ toàn phần
  • Ví dụ 2
  • Lăng kính
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 01. Cơ sở quang hình học (U70)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 3.456

Chưa có thông báo nào