PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Phản xạ và khúc xạ
  • Ví dụ 1
  • Phản xạ toàn phần
  • Ví dụ 2
  • Lăng kính
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 01. Cơ sở quang hình học (U70)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 6.626

Chưa có thông báo nào