PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Máy biến áp
  • Hoạt động
  • Hao phí
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Vấn đề hao phí
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 16. Máy biến áp và truyền tải điện năng (U70)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 4.719

Chưa có thông báo nào