PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Tiềm năng ứng dụng
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 09. Phản ứng Nhiệt hạch và Ứng dụng (U85)

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 1.737

Chưa có thông báo nào