PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết giao thoa giữa hai nguồn có độ lệch pha bất kỳ - 1
  • Lí thuyết giao thoa giữa hai nguồn có độ lệch pha bất kỳ - 2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 11. Giao thoa giữa hai nguồn có độ lệch pha bất kỳ (U90+)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.749

Chưa có thông báo nào