PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết giao thoa giữa hai nguồn có độ lệch pha bất kỳ - 1
  • Lí thuyết giao thoa giữa hai nguồn có độ lệch pha bất kỳ - 2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 11. Giao thoa giữa hai nguồn có độ lệch pha bất kỳ (U90+)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.225

Chưa có thông báo nào