PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu nội dung
  • Vai trò của ngoại lực - Con lắc lò xo
  • Vai trò của ngoại lực - Ngoại lực
  • Trong điện trường thẳng đứng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Trong điện trường nằm ngang - Vị trí cân bằng
  • Trong điện trường nằm ngang - Dao động điều hòa
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 24. Con lắc đơn tích điện dao động trong điện trường (U85)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 4.435

Chưa có thông báo nào