PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Các loại tia
  • Tia hồng ngoại
  • Tia tử ngoại
  • Tia Rontgen
  • Hình ảnh mặt trời
Bài 09. Các loại Tia và Ứng dụng (U70) sẽ được mở vào ngày 24/10/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 09. Các loại Tia và Ứng dụng (U70)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.226

Chưa có thông báo nào