PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Giao thoa Young
  • Ánh sáng trắng
  • Vân sáng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Vân trùng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 07. Giao thoa ánh sáng Trắng (U85)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.720

Chưa có thông báo nào