PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 07. Giao thoa ánh sáng Trắng (U85)

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giao thoa Young
  • Ánh sáng trắng
  • Vân sáng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Vân trùng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
X