PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Điện trở và cấu tạo
  • Mạch chứa điện trở
  • Dòng điện không đổi qua điện trở
  • Công suất trên điện trở
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 03. Dòng điện xoay chiều qua điện trở R (U70)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 3.521

Chưa có thông báo nào