PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Điện trở và cấu tạo
  • Mạch chứa điện trở
  • Dòng điện không đổi qua điện trở
  • Công suất trên điện trở
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 03. Dòng điện xoay chiều qua điện trở R (U70)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 6.010

Chưa có thông báo nào