PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Lí thuyết + VD1 (clip 1)
  • Dạng 1: VD 2 (clip 2)
  • Dạng 2: Lí thuyết + VD3 (clip 3)
  • Dạng 3: Lí thuyết + VD4 (Clip 4)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 17. Các bài toán về tần số hoán vị gen nâng cao

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.783

Nội dung bài giảng:

+ Dạng 1: Xác định tỉ lệ giao tử KG, KH ở đời sau
+ Dạng 2: Tìm KG, KH của P khi biết tỉ lệ phân tính
+ Dạng 3: Xác định kiểu gen của P khi thế hệ sau cho biết tỉ lệ 1 loại kiểu hình

Chưa có thông báo nào