PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết, VD 1 (clip 1)
  • VD 2, VD 3 (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 19. Các bài toán Xác suất trong quy luật di truyền

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.598

Nội dung bài giảng:

+ Cách tính xác suất (tính trực tiếp, tính gián tiếp, xác suất trong QLDT, ...)
+ Các ví dụ có liên quan

Chưa có thông báo nào