PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2: Di truyền độc lập _ di truyền tương tác
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 33: Tất tần tật về bài tập Quy luật di truyền (phần 3) (Tiếp)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 5.043

Nội dung bài giảng:

+ Di truyền độc lập _ di truyền tương tác
Chú ý: Bài giảng này không có TLBG

Chưa có thông báo nào