PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Những thuận lợi và khó khăn
  • Phương pháp nghiên cứu phả hệ
  • Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh
  • Nghiên cứu tế bào
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 35: Di truyền người và cách tiếp cận

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 3.665

Nội dung bài giảng:

+ Những thuận lợi và khó khăn
+ Phương pháp nghiên cứu phả hệ
+ Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh
+ Nghiên cứu tế bào
+ Các dạng bài tập

Chưa có thông báo nào