PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Từ 1 - 4 (clip 1)
  • Từ 4 - 6 (clip 2)
  • Từ 7 - 7.2 (clip 3)
  • 7.3 (clip 4)
  • Một số ví dụ (clip 5)
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 39: Tất tần tật về bài tập di truyền quần thể

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 3.921

Nội dung bài giảng:

+ Các công thức trong DT quần thể
+ Các ví dụ có liên quan

Chưa có thông báo nào