PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Công nghệ ADN tái tổ hợp
  • Các thành tựu của công nghệ
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 43: Chuyển gen, sự sáng tạo và thuyết âm mưu

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 1.872

Nội dung bài giảng:

+ Công nghệ ADN tái tổ hợp
+ Các thành tựu của công nghệ

Chưa có thông báo nào