PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 08. Phản ứng Nhiệt hạch và Ứng dụng (U85)

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 8

Chưa có thông báo nào