PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Đối với hchc không no, 1C=C, hở
  • VD 1, 2
  • VD 3
 • Đối với hidrocacbon thơm
  • Lí thuyết
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài bổ sung 4. Phương pháp đếm nhanh số đồng phân (Phần 2)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 8.372


 • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về đếm nhanh số đồng phân.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về đếm nhanh số đồng phân.

Chưa có thông báo nào