PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập về một số phản ứng của xenlulozo
    • Lí thuyết + VD 1
    • VD 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 10.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Cacbohiđrat (Phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 24.911

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn phương pháp làm một số dạng bài liên quan đến cacbohiđrat: bài tập về các phản ứng, ...
Chú ý:VD2: ở 5:02' thầy viết nhầm công thức xenlulozo điaxetat, đúng phải là [C6H7O2(OCOCH3)2OH]

Chưa có thông báo nào