PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập về một số phản ứng của xenlulozo
    • Lí thuyết + VD 1
    • VD 2, 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 10.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Cacbohiđrat (Phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 23.925

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn phương pháp làm một số dạng bài liên quan đến cacbohiđrat: bài tập về các phản ứng, ...
Chú ý:VD2: ở 5:02' thầy viết nhầm công thức xenlulozo điaxetat, đúng phải là [C6H7O2(OCOCH3)2OH]

Chưa có thông báo nào