PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Về lí thuyết
 • Về bài toán
  • Lí thuyết
  • VD 1, 2
  • VD 3
  • VD 4
  • VD 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 7. Phương pháp giải bài tập về phản ứng khử oxit kim loại bằng CO, H2

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 27.932


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học phương pháp giải bài tập về phản ứng khử oxit kim loại bằng CO, H2.

Chưa có thông báo nào