PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Các ví dụ
  • Chất lưỡng tính
  • Tổng kết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. SỰ ĐIỆN LI

Bài 2. Sự điện li - axit bazo-chất lưỡng tính (Phần 2)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 6.237

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học khái niệm, phân loại sự điện li, axit bazo và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào