PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Khái niệm chung
  • Các định nghĩa
  • Danh pháp
  • Tính chất vật lý
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 7.1. Lý thuyết trọng tâm về este và chất béo (Phần 1)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 122.515


Tóm tắt bài giảng:

 • Hướng dẫn học lý thuyết về este - lipit: Khái niệm, danh pháp, tính chất vật lý.
 • Lưu ý:
  • Cuối clip 2 danh pháp đúng của (C17H31COO)3C3H5 là trilinolein, của (C15H31COO)3C3H5 là tripanmitin.
  • Cuối clip 3, este có mùi hoa nhài đúng phải là benzyl axetat CH3COOCH2C6H5.

Chưa có thông báo nào