PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Khái niệm chung
  • Các định nghĩa
  • Danh pháp
  • Tính chất vật lý
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 7.1. Lý thuyết trọng tâm về este và chất béo (Phần 1)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 127.644


Tóm tắt bài giảng:

 • Hướng dẫn học lý thuyết về este - lipit: Khái niệm, danh pháp, tính chất vật lý.
 • Lưu ý:
  • Cuối clip 2 danh pháp đúng của (C17H31COO)3C3H5 là trilinolein, của (C15H31COO)3C3H5 là tripanmitin.
  • Cuối clip 3, este có mùi hoa nhài đúng phải là benzyl axetat CH3COOCH2C6H5.

Chưa có thông báo nào