PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3 (tiếp)
    • Ví dụ 5
    • Ví dụ 6
  • Dạng 4. Một số bài tập khác
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 15.5. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về nhôm và hợp chất (Phần 5)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 15.989

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn phương làm bài tập liên quan đến phản ứng nhiệt nhôm và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào