PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Đơn chất
  • Hợp chất
    • Phần A, B
    • Phần C
  • VD 1, 2, 3
  • VD 4, 5, 6, 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 11. Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm và hợp chất (Bài giảng chứa một số nội dung tham khảo)

Độ dài: 90 phút - Số lượt học 47.997


Ôn tập lại kiến thức về kim loại kiềm.
Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến kim loại kiềm.
Lưu ý: Phần nội dung kiến thức về hợp chất của kim loại kiềm thuộc clip 2-3 chỉ mang tính chất tham khảo.

Chưa có thông báo nào