PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Đồng phân (tiếp)
  • Tính chất hóa học
    • Tính axit và ảnh hưởng của nhóm thế
    • Phản ứng tạo dãn xuất của axit cacboxylic
    • Phản ứng ở gốc hidrocacbon của axit và điều chế
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 5.2. Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic (phần 2)

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 23.396

Tóm tắt bài giảng:

  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm ( tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng ...) và một số ví dụ liên quan đến axit cacboxylic.

Chưa có thông báo nào