PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Đồng phân (tiếp)
  • Tính chất hóa học
    • Tính axit và ảnh hưởng của nhóm thế
    • Phản ứng tạo dãn xuất của axit cacboxylic
    • Phản ứng ở gốc hidrocacbon của axit và điều chế
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 5.2. Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic (phần 2)

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 24.058

Tóm tắt bài giảng:

  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm ( tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng ...) và một số ví dụ liên quan đến axit cacboxylic.

Chưa có thông báo nào