PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm chung
    • Định nghĩa
    • Phân loại
    • Danh pháp, tính chất vật lý
  • Đồng đẳng đồng phân
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 1.1. Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol (Phần 1)

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 172.658

Hướng dẫn học lý thuyết ancol.

Chưa có thông báo nào