PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Tính chất hóa học
  • Phản ứng thế hidro linh động, phản ứng với axit vô cơ
  • Phản ứng tách nước và oxi hóa
 • Điều chế ứng dụng
 • Các ví dụ
  • Ví dụ 1-8
  • Ví dụ 9 - 11
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 1.2.Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol (Phần 2)

Độ dài: 87 phút - Số lượt học 91.208

Hướng dẫn học lý thuyết về ancol.

Chưa có thông báo nào