PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên tắc phân tích đơn chất, hợp chất
  • Nito - photpho
  • Nito - photpho (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NITO - PHOTPHO-CACBON-SILIC

Bài 1. Ôn tập lý thuyết chương nito photpho (Phần 1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 11.202


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến: nito, photpho ...

Chưa có thông báo nào