PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên tắc chung​
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 9. Bài tập điện phân

Bài 1. Bài toán điện phân (Phần 1)

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 843


  • Ôn tập lại kiến thức về bài toán điện phân.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến bài toán điện phân.

Chưa có thông báo nào