PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Định nghĩa
 • Danh pháp
  • Tên thay thế, tên nửa hệ thống
  • Tên thông thường, hệ thống kí hiệu 3 chữ
  • Cấu tạo của một số a.a tự nhiên
  • Quan hệ về cấu tạo giữa các amino axit tự nhiên
 • Tính chất vật lý
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 12.1. Lý thuyết trọng tâm về amino axit (Phần 1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 55.103


Tóm tắt bài giảng:

 • Ôn tập lại kiến thức về amin.
 • Hướng dẫn học một số dạng bài tập về amin như: bài toán đốt cháy, tính bazơ.

Chưa có thông báo nào