PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp K
  • Phương pháp số nhóm chức trung bình
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 5.2. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ: Phương pháp trung bình (phần 2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 104


  • Học nguyên tắc vận dụng phương pháp trung bình trong quá trình làm bài hóa học.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến phương pháp trung bình.

Chưa có thông báo nào