PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp K
  • Phương pháp số nhóm chức trung bình
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 5.2. Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ: Phương pháp trung bình (phần 2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 16


  • Học nguyên tắc vận dụng phương pháp trung bình trong quá trình làm bài hóa học.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến phương pháp trung bình.

Chưa có thông báo nào