PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm chung
    • Định nghĩa và phân loại
    • Ví dụ 1, 2 và danh pháp
    • Ví dụ (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 11.1. Lý thuyết trọng tâm về Amin (Phần 1)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 77.737


  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về amin như: khái niệm, danh pháp, cấu tạo, đồng phân,...

Chưa có thông báo nào