PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Bài toán nhôm tác dụng với dung dịch axit
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1, 2
    • Ví dụ 3, 4
    • Ví dụ 5, 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 15.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về nhôm và hợp chất (Phần 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 35.318

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn phương làm bài tập dạng nhôm tác dụng với dung dịch axit và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào