PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
  • Ví dụ 9
  • Ví dụ 10
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 8. Este - Amin – Amino axit – Protein

Bài 7: Biện luận công thức cấu tạo muối Amoni (Phần 2)

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 141

Chưa có thông báo nào