PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • VD 11
  • VD 12
  • VD 13
  • VD 14
  • VD 15
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 10. Các câu hỏi/bài tập có sử dụng Hình vẽ - Bảng biểu – Đồ thị

Bài 4. Một số kỹ năng thực hành cần biết trong các bài tập đồ thị - hình vẽ (Phần 4)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 210


  • Ôn tập lại kiến thức về đồ thị, hình vẽ.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập về đồ thị, hình vẽ.
     

Chưa có thông báo nào