PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 5, 6
  • Câu 7, 8
  • Câu 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 4.2. Bài tập về phản ứng của kim loại và các hợp chất với axit loãng (Phần 2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 25.785


Tóm tắt bài giảng:

  • Hướng dẫn học phương pháp làm bài tập về kim loại tác dụng với axit loãng.
  • Lưu ý: Bài tập tự luyện của bài giảng dùng chung với phần 1.

Chưa có thông báo nào