PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • BT về phản ứng nhiệt phân/đốt cháy
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1, 2
    • Ví dụ 3, 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 18.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Sắt, Đồng và hợp chất (Phần 2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 21.311

Ôn tập về sắt và hợp chất.
Hướng dẫn học phương pháp giải bài tập về sắt và hợp chất.

Chưa có thông báo nào