PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • BT về phản ứng nhiệt phân/đốt cháy
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1, 2
    • Ví dụ 3, 4, 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 18.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Sắt, Đồng và hợp chất (Phần 2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 20.527

Ôn tập về sắt và hợp chất.
Hướng dẫn học phương pháp giải bài tập về sắt và hợp chất.

Chưa có thông báo nào