PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Phản ứng thủy phân
  • Este bị thủy phân trong mt axit/ mt kiềm
  • Sự thủy phân 1 số este đặc biệt
  • Sự chuyển hóa của ancol không bền
 • Các ví dụ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 7.3. Lý thuyết trọng tâm về este và chất béo (Phần 3)

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 56.315


Tóm tắt bài giảng:

 • Hướng dẫn học lý thuyết về este - lipit: đồng đẳng, đồng phân.
 • Lưu ý: Bài tập tự luyện của bài giảng này dùng chung với bài tập tự luyện của bài giảng "Bài 7.1. Lý thuyết trọng tâm về este và chất béo (Phần 1)"

Chưa có thông báo nào