PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Phản ứng thủy phân
  • Este bị thủy phân trong mt axit/ mt kiềm
  • Sự thủy phân 1 số este đặc biệt
  • Sự chuyển hóa của ancol không bền
 • Các ví dụ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 7.3. Lý thuyết trọng tâm về este và chất béo (Phần 3)

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 58.033


Tóm tắt bài giảng:

 • Hướng dẫn học lý thuyết về este - lipit: đồng đẳng, đồng phân.
 • Lưu ý: Bài tập tự luyện của bài giảng này dùng chung với bài tập tự luyện của bài giảng "Bài 7.1. Lý thuyết trọng tâm về este và chất béo (Phần 1)"

Chưa có thông báo nào