PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm chung
  • Các bước khảo sát 1 quá trình điện phân
    • Bước 1, 2
    • Bước 3, 4
  • Ứng dụng của điện phân
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 8.1. Lý thuyết về sự điện phân (Phần 1)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 48.909


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết về sự điện phân: khái niệm chung, các bước khảo sát quá trình điện phân, ứng dụng.

Chưa có thông báo nào