PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm chung
  • Các bước khảo sát 1 quá trình điện phân
    • Bước 1, 2
    • Bước 3, 4
  • Ứng dụng của điện phân
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 8.1. Lý thuyết về sự điện phân (Phần 1)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 47.458


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết về sự điện phân: khái niệm chung, các bước khảo sát quá trình điện phân, ứng dụng.

Chưa có thông báo nào