PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Danh pháp thay thế
  • a. Phần thân - Tên mạch cacbon chính
  • b. Phần đầu - Phần thay thế
  • Ví dụ
 • Chú ý
 • Luyện tâp
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 9.2 Một số nguyên tắc để gọi tên hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 67

 • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về danh pháp hợp chất hữu cơ.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về danh pháp hợp chất hữu cơ.

Chưa có thông báo nào