PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tính chất hóa học
    • Tính oxi hóa
    • Tính khử
    • Ví dụ minh họa
  • Điều chế ứng dụng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 3.2. Lý thuyết trọng tâm về anđehit (Phần 2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 26.386

Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm liên quan đến andehit xeton như: khái niệm, đồng phân, danh pháp, ... và hướng dẫn làm một số ví dụ minh họa

Chưa có thông báo nào