PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tính chất hóa học
    • Tính oxi hóa
    • Tính khử
    • Ví dụ minh họa
  • Điều chế ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 3.2. Lý thuyết trọng tâm về anđehit (Phần 2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 27.179

Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm liên quan đến andehit xeton như: khái niệm, đồng phân, danh pháp, ... và hướng dẫn làm một số ví dụ minh họa

Chưa có thông báo nào