PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ: 1, 2, 3
  • Ví dụ: 4, 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 10. Luyện tập chung

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 41


  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về hóa hữu cơ.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về hóa hữu cơ.
  • Lưu ý: Bài giảng là luyện tập nên không có bài tập tự luyện đi kèm.

Chưa có thông báo nào