PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phenol
    • Định nghĩa, tính chất vật lí
    • Tính chất khóa học
    • Điều chế và ứng dụng
    • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 1.3.Lý thuyết trọng tâm về ancol - phenol (Phần 3) (Bài giảng chứa một số nội dung tham khảo)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 49.522

Hướng dẫn học lý thuyết về phenol.

Lưu ý: Phần kiến thức điều chế phenol trong clip 3 chỉ mang tính chất tham khảo.

Chưa có thông báo nào