PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập về phản ứng với kim loại kiềm
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1 - 3
    • Ví dụ 4, 5
  • Bài tập về phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 2.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về ancol - phenol (Phần 2)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 41.797

Hướng dẫn học một số dạng bài liên quan đến ancol - phenol như: phản ứng cháy, ...

Chưa có thông báo nào