PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Đồng đẳng - Đồng phân
 • Phản ứng Halogen
  • Khái quát
  • Ví dụ
 • Phản ứng tách
  • Lý thuyết
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. HIDROCACBON

Bài 1.1. Lý thuyết và bài tập trọng tâm về ankan (Phần 1)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 16.160


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại cách viết đồng phân, gọi tên trong hóa hữu cơ.
  • Hướng dẫn học lý thuyết về ankan: đồng đẳng đồng phân, phản ứng halogen, ....
 • Kỹ năng: viết đồng phân, gọi tên ankan.
Lưu ý: Trong video bài giảng thầy có nhắc đến bài giảng "phương pháp đếm nhanh đồng phân" nhưng là do thầy nhớ nhầm, vì bài "phương pháp đếm nhanh đồng phân" thầy Ngọc dạy trong khóa "Nền tảng hóa học" của thầy.

  Chưa có thông báo nào