PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập về phản ứng đốt cháy Peptit
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Bài tập về phản ứng thủy phân Peptit
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 15.1. Phương pháp giải bài tập về Peptit (Phần 1)

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 47.324


 • Ôn tập lại lý thuyết và bài tập đặc trưng về protein và peptit.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập trong tài liệu "Bài tập tự luyện" của bài giảng về protein và peptit.

Chưa có thông báo nào