PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1 - 4
  • Ví dụ 5 - 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 6. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về axit cacboxylic

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 27.261


Tóm tắt bài giảng:

  • Hướng dẫn học các dạng bài tập liên quan đến axit cacboxylic.
  • Lưu ý: Phần giới thiệu bài giảng ở 10 giây đầu bài giảng hiển thị thừa chữ "phần 2".

Chưa có thông báo nào