PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1 - 4
  • Ví dụ 5 - 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 6. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về axit cacboxylic

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 28.392


Tóm tắt bài giảng:

  • Hướng dẫn học các dạng bài tập liên quan đến axit cacboxylic.
  • Lưu ý: Phần giới thiệu bài giảng ở 10 giây đầu bài giảng hiển thị thừa chữ "phần 2".

Chưa có thông báo nào